MODÜLER LED GARANTİ ŞARTLARI

 

 

Ürünlerimiz satıldığı tarihten itibaren 2 yıl garantilidir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde,müşteriye satılan ürünü,üretim hataları ile oluşabilecek arızalara karşı

aşağıda belirtilen koşullar için garanti eder.

Alıcı aşağıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

1-Ürünün tüm ekipmanları,malzeme ve işçilik hatalarına karşı  MODULERLED garantisi altındadır.

2-Arızalı ürünün tamir süresi maksimum bir aydır.

3-Ürünün arızalanması durumunda tamirde geçecek süre, ürünün garanti süresine eklenecektir.

4-Ürün için kullanılan malzemenin ithalatında ve gümrüklerde meydana gelecek gecikmelerden MODULERLED sorumlu değildir.

5-Bölge dışından yapılacak müdahalelerde,ürünün elimize geç ulaşması ve nakli sırasında oluşacak problem ve gecikmelerden firmamız sorumlu değildir.

6-Ürünlerin tamir ve tadilat yeri,MODULERLED’in kendi tesisleridir.

7-Ürünün tesislerimize nakil ücreti alıcıya aittir.

8-Ürünün bulunduğu yerde tamir edilmesinin istenmesi durumunda,servis hizmet bedeli alınacaktır.

9-Ürünün garanti süresi dahilinde oluşabilecek,gerek malzeme,gerek imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan arızalar için,onarım,işçilik ve yedek parça bedeli alınmadan bedelsiz olarak yapılacaktır.

 

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR

 

1-Ürünün tarafımızdan belirtilen ve tavsiye edilen koşullara alıcının uymamasından kaynaklanan  arızalar garanti kapsamı dışındadır.

2-MODULERLED  yetkilileri dışında,başka kişi ve kuruluşların ürüne yapacakları müdahalelerden dolayı meydana gelecek sorunlardan firmamız mesul değildir.

3-Kullanım hatası ve ihmallerden oluşan hatalardan firmamız mesul değildir.

4-Arızaların kullanım hatası ve dış etkenlerden dolayı oluşup oluşmadığına,firmamız yetkili personeli tarafından karar verilir.

5-Elektriklerde meydana gelecek,yüksek ve düşük voltaj,faz kaybı vs. gibi etkenlerden dolayı meydana gelecek arızalardan MODULERLED sorumlu tutulamaz.

6-Nakliye sırasında oluşabilecek arza ve hasardan firmamız sorumlu değildir.

7-Doğal olaylardan oluşacak arzlardan MODULERLED  sorumlu değildir.

NOT : Ürünlerimizi alan kişi,kurum ve kuruluşlar yukarda sıralanan yükümlülükleri peşinen kabul etmiş sayılır.